Kirmes | Familljefest

Traditionnel zu den Fester déi mir als Paerdsfrënn Uelzechtdall Hesper organiséieren, denken mir och ëmmer un d’Kanner an d’Famillje. De Weekend vum Hesper Dirndhüttenfest soll en gèllegt Familljefest am Hesper Park gin.

Intefëschen, Kannerkarussel, Trampolin, Nougat an Zockerwatt erwarden iech.

Horaire:
Donneschdes, den 26. September 17:00 - 20:00 Auer
Freides, den 27. September 17:00 - 20:00 Auer
Samsdes, den 28. September 12:00 - 20:00 Auer
Sonndes, den 29. September 12:00 - 19:00 Auer

Sponsoren | Partner

Mir soen eise Sponsoren a Partner villmools Merci!